Otázky a odpovědi

Jaká bude cena za prohlídku a počítáte s prodejem suvenýrů?

S ohledem na investice při opravách objektů, náklady na pořízení, renovaci i údržbu exponátů, a pochopitelně i provozní režii, bylo základní vstupné stanoveno na 80 Kč, slevové (děti od 6 let, studenti, důchodci od 65 let a členové A.I.C.E.) 50 Kč a výhodné rodinné na 200 Kč. Od nového roku jsme zavedli speciální vstupné pro skupiny nad 10 osob (max. 20 osob), které činí 40 Kč za osobu. Nabízíme drobné suvenýry, turistické vizitky a deníky.   Rovněž zajímavým sběratelským předmětem je památeční pohlednice se snímky několika historických vozidel . 

Kontakt

www.muzeumlobzy.cz muzeumlobzy@seznam.cz